Fernie, British Columbia

Det var här den började en gång, drömmen om att skicka alla skidåkare till Kanada...