Integritetspolicy

Vi på Go West, org.nr 556559-0824 värnar vi om din personliga integritet och har därför tagit fram en integritetspolicy. Här förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, Personuppgiftslagen (PuL) och EUs nya integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR). Den beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in?
Go West samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig. Vi samlar in information om dig när en bokningsförfrågan görs. Den information som vi samlar in är: namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post). Vi samlar även in information om dig som du lämnar när du bokar en resa, tilläggstjänst, vid personlig kontakt eller vid event, när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en tävling, e-postar, ringer eller tar kontakt med Go West.

Genom besök på vår webbplats. Vi samlar in information i form av ditt användande av tjänsten när du använder vår webbplats hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Läs mer i vår cookiepolicy.

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Vilken information samlar vi in och varför? Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Go West samlar in följande information för de ändamål vi beskriver nedan:

Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-post och passuppgifter.

Hälsoinformation: Information om din hälsa som du lämnar själv, t.ex. sjukdomar eller funktionshinder. Genom att lämna uppgifter om din hälsa och samtycker till behandling av dem, godkänner du att vi använder din hälsoinformation för att administrera och leverera den resetjänst du beställt.

Användarinformation: När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer.

Läs mer i vår cookiepolicy om insamlingar vi gör för att förbättra din användarupplevelse.

Vad gör vi med din information? För administration och leverans av resetjänst, t.ex. utskick av bokningsbekräftelser, kommunikation kring bokningen, om- och avbokningar. 

I detta ingår bland annat att ställa ut resedokument, administrera hotell- och flygbokningar, tilläggstjänster, genomföra betalningar och administrera eventuella ändringar inför och under din resa.

För att erbjuda kundsupport: Vi kan använda dina personuppgifter när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller till exempel reklamationer för att ge dig den support du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi behandlar dina personuppgifter, så som ditt namn och bokningsnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din resa.

Marknadsföring: Dina personuppgifter används för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska lämna bättre erbjudanden till dig, läs mer i vår cookiepolicy. Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss. 

För att uppfylla författningsreglerade krav: Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning, reklamation och immigration samt tullkontroll.

Laglig grund: Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt avtal med dig, d.v.s. administrera och leverera din resa, du har gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev m.m., för att följa lagkrav eller för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.

Hur länge bevarar vi din information? Go West bevarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Go West följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och resehistorik i två (2) år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. 

Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Hur behandlar vi dina personuppgifter i sociala medier? Vi delar aldrig dina bilder, filmer eller kommentarer på sociala kanaler utan ert medgivande.

Om ni skriver privata meddelanden till oss på våra sociala flöden, ligger dessa kvar tills ni själva tar bort dem.

Vilka kan vi komma att dela din information till? Go West kan komma att lämna ut dina personuppgifter till noggrant utvalda tredje parter. All överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan beskrivning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer av reserelaterade tjänster: Överföring sker till våra samarbetspartners inom resebranschen för att administrera och leverera den resetjänst du beställt av oss. Vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras:

Resebyråer och digitala partners: När du bokar din resa via en resebyrå som vi samarbetar med är det troligt att du lämnar personuppgifter till resebyrån. När bokningen görs genom en resebyrå skickar vi vissa personuppgifter, till exempel bokningsnummer, till dem för att bekräfta bokningen. Personuppgifterna är varje aktör enskilt ansvariga för när det kommer till hantering i enlighet med deras egen personuppgiftpolicy. Vi ansvarar inte för resebyråns egna behandling av de personuppgifter du har lämnat till dem.

Hotell: När du bokar en resa med Go West behöver hotellen behöver vissa personuppgifter för att genomföra och bekräfta din rumsbokning. Det kan vara uppgifter som namn, födelsedatum, ålder och kön.

Flygbolag: Flygbolagen behöver vissa uppgifter för att kunna genomföra din resa, t.ex. namn, ålder och i vissa fall kön. Dessa personuppgifter överförs antingen via datasystemen SABRE och vår underleverantör Flygpoolen. I vissa fall anlitar flygbolagen handlingsagenter för att kunna utföra tjänster kopplade till flygplatsen, exempelvis bagagehantering och incheckning. När handlingsagenten utför tjänsten kan de få tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra tjänsten.

Destinationsagenter: På resedestinationer finns destinationsagenter, som utför tjänster på plats. De agerar i vissa fall mellanhand mellan Go InStyle och hotellen, hjälper Go InStyle att boka utflykter på plats, transfer med mera. De får tillgång till personuppgifter de behöver för att kunna genomföra tjänsterna.

Övriga parter: Vi har samarbetspartners som sköter dina bokningar av reserelaterade tjänster, exempelvis utflykter, bilhyra och andra aktiviteter. De får de personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av IT-tjänster och system, webbanalysföretag och betallösningar.

IT-tjänster och system: Vi har ett antal interna och externa system i vilka vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. boknings- och orderhanteringssystem. Uppgifterna behandlas i dessa system för att bland annat kunna leverera och administrera din resa, hantera kundvårdsärenden och leverera andra relaterade tjänster som utflykter eller transfer.

Betallösningar: Go West använder sig av en extern betalningsleverantör, DIBS, för att hantera betalningar och återbetalningar. De får tillgång till personuppgifter som behövs för att genomföra tjänsten, så som betalningsinformation och i vissa fall namn. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera din resa eller genomföra en reklamation.

Behandlar vi din information i tredje land? Go West arrangerar resor till hela världen varför vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners (t.ex. hotell, flygbolag och agenter) eller leverantörer utanför EU/EES. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES kommer Go West att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vad har du för rättigheter? Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du kontaktar våra reserådgivare.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Om du inte vill att Go West behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

Hur skyddar vi din information? Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Go West har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.