Saskatchewan

När man kör längs Trans Canada Highway skulle man kunna tro att alla  teorier om att jorden är platt är sann. På flera mils avstånd kan man se när ovädret närmar sig. Himlen blir en dominerande del av landskapet – soluppgångarna, solnedgångarna, molnformationerna och nattskyarna är fantastiska.

Åsynen av det gyllne mognande vetet som böljar i alla riktningar mot horisonten kan vara mycket vackert. Här kan man verkligen tala om prärie, och varför inte ta en ridtur genom Grasslands National Park, en unik och en av de sista ”vilda” prärierna i Nordamerika.

Många uppfattar landskapet som enformigt och lite tråkigt, men även det kan vara fascinerande!