Särskilda resevillkor

Dessa särskilda resevillkor gäller för avtal som ingås med Go West Nordamerika Specialisten AB, nedan kallad Go West, och kompletterar den information som finns i Allmänna Resevillkor.

Flygen
Samtliga resor bokade hos Go West är baserade på reguljärflyg. Resenären reser på egen hand (om ej annat anges). Flygbiljetter kan endast utnyttjas på biljettens angivna datum. Ändring av flygbiljetten under resans gång kan endast ske i enlighet med biljettens regler. Flygbolaget ansvarar gentemot sina passagerare enligt anvisningar på flygbiljetten.

OBS: Flygtider som anges i resplan samt bekräftelse är endast preliminära. Go West ansvarar ej för eventuellt missat flyg som har sin orsak i ändrade tidtabeller eller försenat flyg.

Resenärens ansvar (tillägg till Allmänna Resevillkor 8.3-8.4)
Det är resenärens skyldighet att ta del av resevillkoren före köpet.

Resenären förbinder sig till:

  • Att efter det att resenären mottagit Go Wests bokningsbekräftelse kontrollera att samtliga namn på flygbokningen är överensstämmer med passet. Ev. felaktigheter skall påtalas omedelbart och ev. merkostnader betalas av resenären.
  • Att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls. Ev. felaktigheter skall påtalas omedelbart och ev. merkostnader betalas av resenären.
  • Att kontrollera att flyget går på utsatt tid då det händer att flygbolag ändrar sina flygtider med kort varsel.
  • Att hålla de tider som erhållits på turer, hotell etc. samt att infinna sig i god tid. Ev. kostnader som uppkommer om tider ej hålls får bekostas av resenären.
  • Att kontrollera att visum och vaccinationer som krävs finns. Kostnaderna för detta skall resenären själv stå för.
  • Att passet är giltigt för den tid som behövs (vissa länder kräver att passet skall vara giltigt upp till 6 månader efter det att man lämnat landet) samt att vid resa via USA ha ett maskinläsbart pass.
  • Att ha fullgott försäkringsskydd. Go West rekommenderar Gouda Reseförsäkring, se under fliken försäkringar. Kostnader för försäkring ingår ej i Go Wests priser om ej annat anges.

Go West står ej för kostnader som kan uppkomma om dessa punkter ej följs.

Betalning av anmälningsavgift samt slutbetalning (tillägg till Allmänna Resevillkor 2.1-2.4)

Anmälningsavgift om 500 kr/person samt ev. avbeställningsskydd skall vara Go West tillhanda senast 7 dagar efter det att offert från Go West godkänts och faktura mottagits. Slutbetalning sker efter det att Go West skickat slutfaktura och skall vara Go West tillhanda senast 10 dagar före avresan (undantag kan förekomma för vissa hotell och flygbiljetter – vissa flygbolag kräver att vi ställer ut biljetten tidigare, detta framkommer av bekräftelsen).

Priser och ändringar (tillägg till Allmänna Resevillkor 5.5)
Prisändringar kan ske före avresan beroende på höjda skatter eller avgifter, ändrade valutakurser, höjda oljepriser eller andra omständigheter arrangören inte har någon möjlighet att förutse på förhand.
Efter det att resedokument är utställda görs inga nya prisändringar (se RESENÄRENS ANSVAR).

Avbeställning
Vid eventuell avbeställning p g a sjukdom skall resenären kunna uppvisa ett giltigt läkarintyg (från ojävig läkare) som är utfärdat innan den aktuella resan skulle påbörjats. Intyget skall innehålla uppgifter om undersökningsdatum, resultat, diagnos samt att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att genomföra sin resa. Ev. sjukdom får inte vara känd vid bokningstillfället. I sådant fall är avbeställningsskyddet ogiltigt och avbokningskostnad beräknas enl. nedan. Normal graviditet räknas ej som sjukdom. OBS: Läkarintyget måste vara Go West tillhanda inom 5 dagar efter att det utfärdats.

Avbeställningsskydd (tillägg till Allmänna Resevillkor 3.2.1-3.2.2)
Avbeställningsskyddet (Gouda Reseförsäkringar) gäller för avbeställning med anledning av akut sjukdom, olyckshändelse eller annan allvarlig oförutsedd händelse (t ex brand eller inbrott i bostaden) som innebär att resan inte kan genomföras enligt planerat. Orsaken till avbeställningen måste kunna styrkas med intyg från läkare eller berörd myndighet. Avbeställningsskyddet skall betalas samtidigt med depostionen.

Ändringar och avbeställning (tillägg till Allmänna Resevillkor 3.1-3.4)
Vid namnändring kostar det 500 kr per biljett + flygbolagets ev. avgifter beroende på om biljetten är utställd eller ej (vissa biljetter kan inte skrivas om utan man måste i värsta fall köpa en helt ny, ibland dyrare, biljett med förutsättning att det fortfarande finns plats kvar på flygen). Vid ombokning av flygresan efter att resan har påbörjats så gäller respektive flygbolags egna regler. Går man in på en lokal resebyrå kan de ta ut en egen avgift utöver flygbolagets egen avgift. Vid ändring av bekräftat landarrangemang tas en avgift på 200 kr per ändringstillfälle.

Kostnader vid avbeställning (tillägg till Allmänna Resevillkor 3.1-3.1.5)
Hör med Go West om vilka regler som gäller just de arrangemang som du har bokat. De flesta arrangemang kostar att ändra och vissa är ej ändringsbara eller återbetalningsbara.

Under resans gång
Vid avbeställning av enstaka hotellövernattningar eller turer under resans gång kan Go West ej garantera att kunden får några pengar tillbaka. Go West rekommenderar att resenären tar kontakt med berörd leverantör på plats och ber att få skriftligt intyg på att avbokning skett och att det klart framgår av intyget i det fall att återbetalning från leverantör godkänts. Go West återbetalar kunden för outnyttjad tjänst enl. uppvisat intyg. Vid återbetalning tar Go West ut en expeditionskostnad på 500 kr per produkt. Vid avbokning av större arrangemang skall Go West alltid kontaktas i förväg. Sker inte detta kan inte kunden räkna med någon återbetalning alls.

Gruppresor
Vid bokning och avbeställning av gruppresor gäller speciella regler.

Tvister
Skulle eventuell tvist mellan resenär och Go West uppstå och ärendet går vidare till Allmänna Reklamationsnämnden, telefon 08-555 017 00, följer Go West givetvis nämndens beslut. Go West reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar.